Aktuellt

/Aktuellt
2204, 2018

Narrativ terapi del 2

By | april 22nd, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Välkommen till temaeftermiddag på fredagen 27/4 16.00- 18.00 Narrativ terapi Inom narrativ terapi formuleras två begrepp - externalisering och dekonstruktion. Det först nämnda kommer att beskrivas utifrån begreppet trauma och det sistnämnda utifrån begreppet psykisk [...]

2004, 2018

Trauma Sensitive Yoga

By | april 20th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Trauma Sensitiv Yoga Trauma Sensitiv Yoga är ett samlingsbegrepp för användning av Yoga i syfte att lindra symptom kopplade till traumatiska upplevelser. Med termen Yoga avses övningar innehållande kroppspositioner, andningsövningar och mindfulness/meditationsövningar från Yogatraditionen. Dessa [...]

2101, 2018

Temaeftermiddagar/Kleins bar våren 2018

By | januari 21st, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Välkommen till temaeftermiddagar på fredagar 16.00- 18.00 16/3   Narrativ terapi Inom narrativ terapi formuleras två begrepp - externalisering och dekonstruktion. Det först nämnda kommer att beskrivas utifrån begreppet trauma och det sistnämnda utifrån begreppet psykisk [...]

1508, 2017

Freuds metapsykologi

By | augusti 15th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att förverkliga, eller delvis förverkliga Freuds intention att inte sammanblanda ett psykologiskt paradigm med ett naturvetenskapligt. Omfattar 15 seminarietillfällen Dag: Fredag ojämn vecka HT 17 – [...]

1508, 2017

Dynamisk Fokuserad Korttidsterapi 20170926- 20180619

By | augusti 15th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Kursen vänder sig till de som arbetar på vårdcentral, inom psykiatrin, annan form av öppenvård, institution och behandlingshem. Behörighet psykoterapeut, psykolog, socionom och personal som har många års erfarenheter av att samtala med människor vilkas [...]

2409, 2016

Terapitider- just nu ingen väntetid

By | september 24th, 2016|Categories: Blogg2|0 Comments

Vi har möjlighet att ta emot för kortare eller längre psykoterapier och traumaterapi. Kontakta vår mottagning på telefonnummer 031 70 10 888 eller info@tripsykologi.se  Vi erbjuder samtalsterapi till studentpris. För mer information kontakta Elisabeth. elisabeth.fogelberg@tripsykologi.se

2409, 2016

Välkommen till en tredagars fördjupning i bemötande av traumatiserade barn, ungdomar och vuxna som bär på ett lidande.

By | september 24th, 2016|Categories: Blogg1|0 Comments

SKAM - ”ÖVERLEVARBLICK” - SJÄLVBESTÄMMANDE Välkommen till en tredagars fördjupning i bemötande av traumatiserade barn, ungdomar och vuxna som bär på ett lidande. För att kunna bemöta traumatiserade på ett respektfullt sätt och stödja dem [...]