Till Dig som söker ett alternativ erbjuder Tri Korttidsterapi (DFK) 10 samtal för 9 000kr
eller
Samtal varvat med Mediyoga 10 gånger för en kostnad av 8 500kr inkl. material.

Intresseanmälan via mail info@tripsykologi.se