Företagsutveckling i samarbete med Livio Konsult

Forskningen har visat att det finns en klar koppling mellan arbetsklimat och lönsamhet. Vi kan hjälpa er att realisera denna koppling, vårt verktyg kallar vi för livio.nyckeln. Vi utgår från medarbetarundersökningen, processens olika steg leder fram till det kreativa momentet där medarbetarna själva kan se möjligheterna ur nya perspektiv och hitta egna lösningar.
Livio.nyckelns förändringsprocess ökar beslutens genomförandegrad, medarbetarnas respons och engagemang.

Med våra kursprogram kan vi hjälpa er som arbetsgivare att öka er kunskap om ledarskap, medarbetarskap och utveckling av arbetsgruppen. Vi hjälper er också hantera konflikter och stress. Skulle eventuella kriser uppstå, finns vi till er hjälp som handledare och coachningspartner.

Är ni intresserade av personalutveckling och vidareutbildning?
Se även under rubrik Utbildningar och Kurser, samt www.livio.se