Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att förverkliga, eller delvis förverkliga Freuds intention att inte sammanblanda ett psykologiskt paradigm med ett naturvetenskapligt.

Omfattar 15 seminarietillfällen
Dag: Fredag ojämn vecka HT 17 – VT 18 (start 13/10)
Tid: kl 13-15.15
Plats: Västra Hamngatan 11

Kursbeskrivning
Kursen beteckning hänvisar till den psykologi som sträcker sig bortom det normativt anpassade medvetandets kontroll. Svaret på de stora frågorna men också de små frågorna finns inom människan och inom psykologin.
Kursen är upplagd kring studier av Freuds texter som återfinns i boken Metapsykologi utgiven av Natur och Kultur.

För mer information kontakta Rose-Marie på rose-marie.bresater@tripsykologi.se eller 0736 276815