Återfinn dig själv och gå vidare

Domineras din vardag av stress, ångest och/eller nedstämdhet?

Generellt sett kan sägas att grunden till dessa reaktioner rör sig om:

    • Att stress står i vägen för att du i vardagen inte kan känna att du är i kontakt med dig själv

 

    • Att rädsla för ångesten kan hindra dig från att sätt gränser för dig själv i relation till andra

 

  • Att nedstämdhet ofta framträder som en känsla av att du blir sedd utifrån vad du förväntas vara och inte utifrån vad du upplever dig vara.

Korttidsterapi är en tidsbegränsad terapiform som centreras runt en fokusformulering. Fokus formuleras utifrån de unikt levda erfarenheterna i syfte att stabilisera självkänslan för att kunna återta sig själv. Genom en stabil självkänsla möjliggörs en plats utifrån vilken du kan sätta en gräns för dig själv och därmed även i relation till andra.

Fokusformuleringen utgör terapins innehåll och avgränsning, vilken kan omfatta 5 till 50 samtal.

Terapiformen är influerad av ett argentinskt socialpsykologiskt, genus- och dynamiskt perspektiv.