Välkommen till temaeftermiddag på fredagen 27/4 16.00- 18.00

Narrativ terapi

Inom narrativ terapi formuleras två begrepp – externalisering och dekonstruktion. Det först nämnda kommer att beskrivas utifrån begreppet trauma och det sistnämnda utifrån begreppet psykisk ohälsa.

Föreläsare Rose-Marie Bresäter

Temaföreläsningen kostar 100 kr. After work till självkostnadspris.
Anmälan via mail info@tripsykologi.se

Hälsningar
Tri Psykologi

Västra Hamngatan 11