Välkommen till temaeftermiddagar på fredagar 16.00- 18.00

Nästa temaeftermiddag  är 2/11. Tema ”Existentiellt perspektiv på terapi”

Föreläsare Rose-Marie Bresäter

Därefter

Föreläsning om psykologisk formulering som koncept och kliniskt förhållningssätt på Tripsykologi 16/11 och 14/12. Föreläsningen fokuserar vad psykologisk formulering är, hur man tillämpar psykologisk formulering i den kliniska verksamheten och vad som är funktion och fördelar med psykologisk formulering.

Föreläsare är Paniz Samsami, leg. psykolog, specialist i counseling psykologi , doktor i psykologi, och anställd på Anorexi- och bulimimottagningen, barn och ungdom, på Östra sjukhuset.

Temaföreläsningen kostar 100 kr. After work till självkostnadspris.
Anmälan antingen via mail info@tripsykologi.se eller på telefon  031 70 10 888

Hälsningar
Tri Psykologi

Västra Hamngatan 11