Narrativ terapi

Välkommen till en ny temaeftermiddag fredagen den 16/3 mellan kl. 16.00-18.00. Rose-Marie Bresäter föreläser om ”Narrativ terapi”.

Inom narrativ terapi formuleras två begrepp – externalisering och dekonstruktion. Det först nämnda kommer att beskrivas utifrån begreppet trauma och det sistnämnda utifrån begreppet psykisk ohälsa.

Temaföreläsningen kostar 100 kr. After work till självkostnadspris.
Anmälan antingen via mail info@tripsykologi.se   eller på telefon  031 70 10 888

Hälsningar

Rose-Marie Bresäter

Tri Psykologi

Västra Hamngatan 11

Anmälan temaeftermiddag