Att lyssna till känslan.

Välkommen till en ny temaeftermiddag fredagen den 24/3 mellan kl. 16.00-18.00. Rose-Marie Bresäter föreläser om ”Att lyssna till känslan”.

De emotioner som personer känner och hur dessa uttrycks styrs av rådande sociala normer.

Professor i sociologi Arlie Hochschild kallar normerna för känsloregler. Utifrån reglerna förväntas vad en person skall känna i en viss situation, hur länge, vilken styrka, intensitet och uttryck känslan bör ha. De sociala normerna kan ge upphov till en inre konflikt hos individen då motsatta känslor existerar sida vid sida i det omedvetna. Hur kan en behandlare lyssna till en persons känslouttryck bortom känsloreglerna.

 

Temaföreläsningen kostar 100 kr. After work till självkostnadspris.
Anmälan antingen via mail info@tripsykologi.se   eller på telefon  031 70 10 888

Hälsningar

Rose-Marie Bresäter

Tri Psykologi

Västra Hamngatan 11

Anmälan temaeftermiddag