Välkommen till temaeftermiddagar på fredagar 16.00- 18.00

16/3   Narrativ terapi

Inom narrativ terapi formuleras två begrepp – externalisering och dekonstruktion. Det först nämnda kommer att beskrivas utifrån begreppet trauma och det sistnämnda utifrån begreppet psykisk ohälsa.

Föreläsare Rose-Marie Bresäter

 

Temaföreläsningen kostar 100 kr. After work till självkostnadspris.
Anmälan antingen via mail info@tripsykologi.se eller på telefon  031 70 10 888

Hälsningar
Tri Psykologi

Västra Hamngatan 11