Traumasensitiv Yoga

Traumasensitiv Yoga Yoga som fysisk praktik hade traditionellt som syfte att frigöra mentala och emotionella blockeringar i kroppen. Många moderna utövare av fysisk Yoga har själva upplevt kraften i yogautövningen att frigöra minnen, känslor och mentala attityder lagrade i kroppen.  Denna kurs fokuserar på hur du kan använda Yoga för att lösgöra minnen, känslor och [...]