Är du anhörig till någon som mår dåligt?

Finns det någon i din omgivning som har ett självdestruktivt utagerande beteende i form av missbruk, våld, kriminalitet eller självskadehandlingar.
Vi arbetar med hur du som anhörig ska förstå och hantera dina upplevelser. Genom samtal får du verktyg att bryta din låsta situation
Maude och Birgitta håller i anhörigsamtalen,
kontakta dem för mer information.