Ett miljömedvetet val

Psykoterapi är ett miljömedvetet val då behandlingen bedrivs utan energikrävande apparater eller olika former av kemikalier.
Miljömedvetet val är också en metafor för att sortera och forma en människas upplevelser till användbara erfarenheter för att ta hand om sig själv, sin kropp och sin miljö