Publikationer

Rose-Marie Bresäter och Eva Forsberg har tillsammans skrivit och gett ut en bok om Dynamisk Fokuserad Korttidsterapi.

Läs mer om boken under flik Baksidetext. Boken kan beställas här på hemsidan.

Baksidetext

Dynamisk Fokuserad Korttidsterapi

Metodiken Dynamisk Fokuserad Korttidsterapi (DFK) är en terapiform, som gör det möjligt att arbeta tidsbegränsat. Terapin kan omfatta fem upp till 50 tillfällen, under förutsättning att psykoterapeuten/behandlaren formulerar fokus för behandlingen. Terapins fokus ger behandlingen dess innehåll och begränsning.
Modellen som ligger till grund för den operativa metoden möjliggör ett kreativt möte mellan praktik och teori. Utgångspunkten är ett tvärvetenskapligt perspektiv, som tillämpar psykodynamisk teori, neurovetenskap, genusteori och en psykoanalytiskt influerad argentinsk socialpsykologi.Tillämpningsområdena är utifrån författarnas erfarenhet av psykoterapiarbete och handledning inom dels den privata och dels den offentliga sektorn. Den senare i form av bl a psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, behandlingshem, missbruksvård, cancersjukvård, vårdcentraler, MVC, BVC och ungdomsmottagningar.
Rose-Marie Bresäter och Eva Forsberg är båda psykologer, psykoterapeuter och handledarutbildade, med specialinriktning på korttidsterapi och traumaterapi. Genusteori är en given utgångspunkt i deras terapiarbete. De har mångårig erfarenhet inom ovan nämnda verksamhetsområden.

Dynamisk Fokuserad Korttidsterapi

Beställ din bok genom att fylla i formuläret nedan.

Pris per bok är 298 kr inklusive moms och porto.