Tri Psykologi erbjuder en rad olika former av handledning

Till företag och organisationer
Handledningen syftar till att kvalitetssäkra arbetet och höja medarbetarens kompetens. Vi har en bred erfarenhet av att ge handledning till personal inom sjukvård, socialtjänst, missbruksvård, kriminalvård och andra vårdande yrken.
Handledningen fokuserar på den aktuella situationens blockeringar, som kan finnas hos både behandlare/arbetstagare respektive patient/klient.
Vi erbjuder även handledning speciellt riktad till socialpedagoger och behandlingsassistenter.
Välj mellan handledning i grupp eller individuellt
Till studerande
Handledning till studerande på grundläggande och legitimationsgrundande psykoterapiutbildningar.
Vi som handledare fungerar som pedagogisk rådgivare och examinatorer. I studentens möte med patienten agerar vi bollplank för tankar och upplevelser
1PDFOnline.pdf