Tri Psykologi – Psykoterapi i Göteborg

Vad är psykoterapi?

Upplever du att ditt liv är begränsat?

Våra samtal anpassas till det som begränsar livet för vuxna, ungdomar och barn. Det innebär att alla oavsett ålder kan söka psykoterapi för egen del, för parsamtal, föräldrar kan söka barnterapi och ungdomsterapi samt föräldrastöd.

Psykoterapi är behandling i form av samtal kring det som begränsar livet. Psykoterapisamtal hålls regelbundet under en period som kan sträcka sig från allt mellan tre samtalstillfällen upp till ett år eller mer. Längden för samtalsbehandlingen sker genom en överenskommelse mellan den sökande och terapeuten. Våra terapeuter har tystnadsplikt.

I våra terapiformer utgår vi från fem perspektiv: relation, individ, flergeneration, samhälle och könsmaktsordning. Psykodynamisk terapi bygger på erfarenheter av dessa perspektiv och hur de inverkar på upplevelsen av mig själv och upplevelsen av mig själv i relation till andra. Terapisamtal bedrivs även ur genusperspektiv, vilket omfattar hur normerna kring femininitet och maskulinitet inverkar i var och ens liv.

Vårt motto är “att förstå något som ännu inte blivit förstått”.

Kan detta vara något för dig? Du är välkommen att maila eller ringa för att få veta mer!

Om Tri Psykologi

Tri Psykologi är en psykoterapeutisk mottagning i centrala Göteborg med en psykodynamisk och psykoanalytisk inriktning. Vi är en grupp legitimerade psykoterapeuter, legitimerade psykologer och samtalsterapeuter med kompetens inom ett brett fält.

Vi har en samlad kompetens inom allt från ångest och depressionsproblematik, relationsproblematik, traumabearbetning, missbruk, sorgebearbetning, sexuella problem, könsidentitetsfrågor, tvångsproblematik, hypokondri och hälsorädsla, samt självdestruktivt beteende och existensiella frågeställningar.

Tri Psykologi är speciellt välkänd för sin kompetens inom traumabehandling.

Vi erbjuder även barn och ungdomsterapier, samt föräldrastöd.

Vi har också kompetens inom arbete med team- och ledarskapsutveckling samt konflikthantering på arbetsplatser.  
Genom vår gedigna teoretiska och praktiska kunskap samt kommunikativa strävan, kan vi vara lyhörda för kundens önskemål.

Flera av våra terapeuter är handledarutbildade inom psykoterapi respektive psykosocialt arbete. Tri Psykologi är välkänt för sina erfarna handledare inom olika fält av offentlig och privat verksamhet. Dessa fält inrymmer allt från sjukvård, socialtjänst, behandlingshem, missbruksvård, kriminalvård och andra vårdande yrken.