Vanliga frågor om psykoterapi

Vilka symptom kan behandlas med psykoterapi?

Ångest, oro, depression, stress, tvång, missbruk, självskadebeteende, psykosomatiska besvär, problem i relationer och ensamhet, trauma, sorg, sexuella problem, könsidentitetsfrågor, hypokondri och hälsorädsla, sömnproblem, nedstämdhet, utmattningsdepression, koncentrationssvårigheter, ångest kopplad till existensiella frågeställningar m.m.

Varför välja en legitimerad psykoterapeut?

En legitimerad psykoterapeut är reglerad under hälso- och sjukvårdslagen. Legitimationen skall garantera att du får en adekvat behandling för dina besvär.

Vad har en psykoterapeut för utbildning?

En psykoterapeut har en grundutbildning som läkare, psykolog, socionom eller sjuksköterska. Om grundutbildningen inte innehåller grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1), så studerar man först 2 år på halvtid. Efter denna är färdiggjord arbetar man med psykoterapeutiska uppgifter under handledning i tre år. Man är sedan behörig att ansöka till legitimationsutbildning som pågår i tre år på halvtid, på sin andra halvtid arbetar man med fortsatt handledning med psykoterapeutiska uppgifter. Studierna sker på högskola eller universitet.

Har en psykoterapeut tystnadsplikt?

Ja.