Barn och ungdomsterapi

  • Barn och ungdomspsykoterapi.
  • Psykologutredning barn och tonåringar.
  • Rådgivande samtal med föräldrar. 
  • Handledning och konsultation för personal som arbetar med föräldrar, barn och ungdomar

Skälen för att söka barn och ungdomspsykoterapi för sitt barn eller tonåring kan vara oro, nedstämdhet, relationssvårigheter, krisreaktioner efter traumatiska upplevelser, det kan också vara aggressionsutbrott och rädslor. 

Metoden anpassas till barnets och ungdomens behov och förutsättningar. Psykoterapi kan bedrivas på många olika sätt och pågå kortare eller längre tid. 

Psykoterapi med barn behöver bedrivas med parallellt föräldraarbete eller med barn och föräldrar tillsammans. Föräldrarnas engagemang i behandlingen är en viktig del.

Psykologutredning enligt socialstyrelsens riktlinjer för skolpsykologer. Utredningen ger en bred bild av grundläggande förmågor och svagheter. Remiss för ytterligare och vidare utredning kan, om så önskas, utfärdas. 

Barn och tonåringar har en mängd olika sätt att visa att de inte mår bra. Som förälder är det lätt att känna sig hjälplös och otillräcklig, det kan vara svårt att veta hur man ska kunna hjälpa till. Det är lätt att fastna i mönster som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand och då kan det vara bra att få ventilera sina tankar med en psykoterapeut för att hitta nya vägar.