Handledning/Ledarskap

Olika former av handledning för olika behov

Företag och organisationer

Handledningen syftar till att kvalitetssäkra arbetet och höja medarbetarens kompetens. Vi har en bred erfarenhet av att ge handledning till personal inom sjukvård, socialtjänst, missbruksvård, kriminalvård och andra vårdande yrken. Handledningen fokuserar på den aktuella situationens blockeringar, som kan finnas hos både behandlare/arbetstagare respektive patient/klient. Vi erbjuder även handledning speciellt riktad till socialpedagoger och behandlingsassistenter. Välj mellan handledning i grupp eller individuellt

Studerande

Handledning till studerande på grundläggande och legitimationsgrundande psykoterapiutbildningar. Vi som handledare fungerar som pedagogisk rådgivare och examinatorer. I studentens möte med patienten agerar vi bollplank för tankar och upplevelser.

Ledarskap/Counselling

Det är i relation till medarbetarna som ledaren blir uppmärksam på att något i kommunikation blir oformulerat. Som ett led i förvärvandet av ledarskapet har ledaren att förstå det som inte blir formulerat i relation till medarbetarna.

Ledarskap grundas på symbolisk kommunikation, det vill säga, ledaren formar en plats utifrån vilken medarbetarna kan komma överens om en ömsesidig mening med uppgiftens genomförande.

Counselling gör det möjligt för en ledare att utveckla och bibehålla den kommunikativa processen. Med process menas att etablera, upprätthålla eller efter sammanbrott återetablera den rörelse som leder till någonting nytt, det vill säga, utveckling.

Låter det här intressant? Kontakta oss för att höra mer.