Om oss

Vi arbetar utifrån mottot ”Att förstå något som ännu inte blivit förstått” i både behandling som handledning. Metoderna som vi arbetar utifrån är anpassade till personalens uppgifter inom sjukvård, socialtjänst, missbruksvård och andra organisationer.

Vi har även erfarenhet av arbete med team- och ledarskapsutveckling samt konflikthantering på arbetsplatser.  
Genom vår gedigna teoretiska och praktiska kunskap samt kommunikativa strävan, känner vi oss trygga i vår kunskap, vilket gör att vi kan vara lyhörda för kundens önskemål

Tripsykologi teamet

Maude Andersson
Maude Andersson Socialpedagog, Leg Psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete
Mitt arbete som psykoterapeut vilar på en psykoanalytisk grund med en socialpsykologisk inriktning där även genusperspektivet spelar en väsentlig roll. Jag arbetar individualterapeutiskt med all slags problematik men har även erfarenhet av arbete med personer med missbruksproblematik och deras anhöriga, speciellt föräldrar till barn med missbruksproblematik samt med par vars relationsproblem omfattar missbruk. I mitt arbete som handledare arbetar jag främst med arbetsgrupper men också som chefshandledare. Som utbildad korttidsterapeut använder jag mig i det korttidsterapeutiska arbetet av en operativ modell som också är användbar i arbetet med grupper.
Rose-Marie Bresäter
Rose-Marie BresäterLeg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Handledarutbildad. Tidigare delägare och nu efter pension hyresgäst.
Utgångspunkten i mitt arbete som psykoterapeut, handledare och lärare är ett socialpsykoanalytiskt och genusteoretiskt perspektiv. Jag arbetar utifrån en operativ modell som möjliggör ett korttidsterapeutiskt arbete. Modellen utgör en grund för bl.a. handledning inom primärvård, psykiatri, kriminalvård, socialtjänst, missbruksvård och traumabehandling. Undervisar och handleder på psykoterapiutbildningar och angränsande områden.
Maria Bäck
Maria BäckLeg.Psykolog, Leg.Psykoterapeut
Sedan 1988 är jag legitimerad psykolog och sedan 1996 legitimerad psykoterapeut.
I mitt arbete som psykolog och psykoterapeut utgår jag från ett socialpsykologiskt tänkande där jag har ett genusperspektiv i mötet med individer och par.
Mitt arbete som psykolog och psykoterapeut vilar på ett psykoanalytiskt arbetssätt.
Jag erbjuder
Psykodynamisk psykoterapi, traumapsykoterapi och tidsavgränsad psykodynamisk psykoterapi (korttid).
Barn och ungdomspsykoterapi.
Stöd och krissamtal.
Tidigare har jag arbetat som psykolog inom barn och ungdomspsykiatri- BUP. Utifrån den erfarenheten erbjuder jag psykolog utredning enligt socialstyrelsens riktlinjer för skolpsykologiskt arbete. Se vidare Tris hemsida.
Jag har tidigare erfarenhet av psykologarbete på vårdcentral.
Under några år har jag tidigare varit verksam som psykolog inom Närhälsan Sexualmedicinskt centrum- SMC och erbjuder nu i egen regi konsultation och behandling av sexologiska frågeställningar och problem.
 Eva Forsberg
Eva ForsbergLeg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Handledarutbildad. Tidigare delägare och nu efter pension hyresgäst.
Socialpsykologiskt tänkande och genusperspektiv är väsentliga utgångspunkter i såväl mitt psykoterapeutiska som gruppinriktade arbete. Jag bedriver terapi även på tyska.
I arbetet med grupp/organisation utgår jag från en operativ modell. Genomförandet av arbetsuppgiften står i fokus, liksom förutsättningarna för deltagarnas ansvarstagande, engagemang och inflytande. Jag har bl a mångårig erfarenhet av arbete enligt denna modell inom cancer sjukvården.
Jag handleder inom olika verksamheter samt undervisar på kurser och utbildningar i psykoterapi och angränsande områden.
Jannike HolmgrenLeg.Sjuksköterskap, Leg.Psykoterapeut
Jannike Holmgren