Att förstå något som ännu inte blivit förstått

Mår du dåligt, så din vardag begränsas?

Våra samtalsterapier anpassas till det som begränsar vardagen för vuxna, ungdomar och barn. Det innebär att alla oavsett ålder kan söka terapi för egen del, för parsamtal samt föräldrar kan söka barnterapi och ungdomsterapi samt anhörigsamtal.

Psykoterapi är behandling i form av samtal kring det som begränsar vardagen. Psykoterapisamtal hålls regelbundet under en period som kan sträcka sig från allt mellan tre samtalstillfällen upp till ett år eller mer. Längden för samtalbehandling sker genom en överenskommelse mellan den sökande och terapeuten.

I våra terapiformer utgår vi från fem perspektiv: relation, individ, flergeneration, samhälle och könsmaktsordning. Psykodynamisk terapi bygger på erfarenheter av dessa perspektiv och hur de inverkar på upplevelsen av mig själv och upplevelsen av mig själv i relation till andra.Terapisamtal bedrivs även ur genusperspektiv , vilket omfattar hur normerna kring femininitet och maskulinitet inverkar i var och ens liv, det vill säga, feministisk terapi.