För alla som arbetar med eller studerar tillfrisknande, rehabilitering och habilitering

Tri Psykologis utbildningar syftar till studier kring beteende , handlingar och bakomliggande orsakers inverkan på den aktuella livssituationen.
Vi utgår från ett modernt dynamiskt genusteoretiskt perspektiv. Utbildningarnas syntes är att utifrån kunskap om mänskligt beteende nå en förståelse om hur individen på sitt unika sätt upplever sig själv och sig själv i relation till andra.
Huvudansvariga för våra utbildningar är Rose-Marie Bresäter och Eva Forsberg.
Kurser och föreläsningar kan köpas färdiga eller skräddarsys utifrån era önskemål.

Komplett kursinformation i Pdf format:

Dynamisk Fokuserad Korttidsterapi 

Freuds Metapsykologi

Traumaterapi
Missbruksbehandling
Kvinnoteori och dess tillämpningFördjupning i bemötande av traumatiserade
Fyra dagars kurs i Förhållningssätt vid trauma

Anmälan till våra kurser

    Anmälan till Grundläggande utbildning i psykoterapi (GLU)